Orientačný plán

Pavilón A

Pavilón C

Pavilón D

Pavilón F

 • Prízemie - vestibul
 • Všeob. lekár pre deti a dorast
 • Dispečing LSE
 • Prízemie - vpravo
 • Chirurgická ambulancia
 • Stomatologická ambulancia
 • Psychiatrická ambulancia
 • Prízemie - vlavo
 • NEOPROT - Výroba ortopedických pomôcok
 • 1. poschodie
 • Riaditeľstvo
 • 2. poschodie
 • MEDIC-PEDIC

Pavilón G

 • Prízemie
 • Call centrum
 • 1. poschodie
 • Ubytovňa
 • 2. poschodie
 • Ubytovňa

Pavilón HVážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť