Anestéziologická ambulancia – OAIM

Zodpovedný lekár
MUDr. Alena Volnárová
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 105  

Ordinačné hodiny

Každú stredu sa anesteziologické vyšetrenia vykonávajú v ambulancii detskej hematológie č. dverí 215.

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
 
10.00 14.00
 
Utorok
 
10.00 14.00
 
Streda
 
10.00 14.00
 
Štvrtok
 
10.00 14.00
 
Piatok
 
10.00 14.00
 

Čo ponúkame

Pripravujeme pacientov na plánované operačné výkony. Na vyšetrenie na anestéziologickej ambulancii si prineste so sebou potrebnú dokumentáciu: 
– odporúčanie od lekára, 
– predoperačné vyšetrenie od vášho obvodného lekára alebo od internistu, ak sa na niečo liečite, 
– zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate.

V prípade, že ste sledovaný na nejakej odbornej ambulancii je potrebné priniesť so sebou kontrolné vyšetrenie aj z tejto ambulancie (napr. diabetologická, kardiologická, pľúcna, neurologická...)

Pred vyšetrením v anestéziologickej ambulancii vyplňte anestéziologický-dotazník. Otázky, na ktoré neviete odpovedať, preberiete počas vyšetrenia s lekárom. 

Na základe uvedených údajov a po vyšetrení pacienta zhodnotí  náš anestéziológ zdravotný stav pacienta, posúdi mieru operačného rizika a navrhne najvhodnejšiu predoperačnú prípravu (doplnenie niektorých vyšetrení, preliečenie ochorenia, úprava liekov...).  Tiež oboznámi pacienta s odporúčaným spôsobom anestézie. V prípade komplikovaných ochorení môže anestéziológ požiadať o doplnenie informácií o zdravotnom stave pacienta a o konziliárne vyšetrenie v inej odbornej ambulancii. Pri nesplnení požadovaných zdravotných kritérií alebo pri vysokej miere rizika môže anestéziológ odporučiť odklad plánovaného operačného výkonu do času, keď príde k zlepšeniu chronických ochorení, čím sa zmenší riziko pre pacienta na najnižšiu možnú mieru.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť