Pre lekárov

Nemocnica Malacky aktívne podporuje sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne. Každoročne organizujeme niekoľko odborných podujatí na edukáciu zdravotníckych pracovníkov formou odborných seminárov. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu  kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť