O nás

Nemocnica Malacky poskytuje zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch. Patrí medzi nemocnice s menším počtom oddelení, ale s vysokým počtom špecializovaných ambulancií. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemocničná a.s. je členom MEDIREX GROUP.

Vo vybraných chirurgických odboroch môžu pacienti využívať poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo je v súlade s najnovšími trendmi v oblasti zdravotníctva. O tom, že v našej nemocnici je zo strany pacientov  záujem o jej poskytovanie svedčí neustále stúpajúci počet týchto pacientov.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje aj na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj klinických štúdiách. 

Aktívne podporujeme sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne.

Manažment nemocnice

Mgr. Miroslav Kočan - Fotografia Mgr. Miroslav Kočan
predseda predstavenstva
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH - Fotografia MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH
manažér pre zdravotnú činnosť
Mgr. Darina Holešová - Fotografia Mgr. Darina Holešová
manažérka pre ošetrovateľstvo
Ing. Eva Nagyová, MPH - Fotografia Ing. Eva Nagyová, MPH
manažérka pre administratívne činnosti
Mgr. Miroslav Kočan

Mgr. Miroslav Kočan

predseda predstavenstva

Doterajšia prax

2021
Nemocničná a.s. Malacky, predseda predstavenstva

2019  2021
Macula poisťovacie služby, riaditeľ

2016  2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

2014 – 2016
Allianz bussines services, výkonný riaditeľ

2012  2015
Allianz SE, CEEMA riaditeľ prevádzky

2007  2012
Allianz Slovenská poisťovňa, riaditeľ prevádzky

2001  2007
Allianz Slovenská poisťovňa, stratégia a neživotné poistenie

1995  2001
Gratex International, a.s, 

Ďalšie aktivity

2005
Allianz Slovenská poisťovňa, zodpovedný aktuár

2003- 2004
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, zodpovedný aktuár


Doplňujúce vzdelanie

Školenie manažmentu

Finančné riadenie životnej poisťovne

Six Sigma - školenie pre optimalizáciu procesov

Kurz Solvency II.

Menežment

Viac ako 2 ročné skúsenosti s riadením zdravotnej poisťovne

12 rokov skúseností v riadení a rozvoji prevádzky poisťovne Allianz na slovenskej úrovni a na medzinárodnej úrovni v centrále v Mníchove.

Skúsenosti s riadením zmien, prácou v medzinárodnom prostredí a multinárodnom tíme.

Expert na zvyšovanie efektívnosti zavádzaním moderných technológií. Vzdelanie a prax v IT technológiách kombinované so znalosťou poistných procesov a produktov, manažmentu a riadenia.

Zobraziť viac
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH

manažér pre zdravotnú činnosť

Vzdelanie

1988
Gymnázium, Piešťany

1994
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

1998
Špecializácia z pediatrie 1. stupňa

2002
Špecializácia z hematológie a transfuziológie

2011
Odborník na riadenie verejného zdravotníctva, MPH

2015
Špecializácia z pediatrickej hematológie a onkológie

Doterajšia prax

1995
Sekundárny lekár na  Hematologicko-transfúziologickom oddelení DFNsP v Bratislave

2004
Primárka HTO DFNsP

2006 
Vedúca lekárka pracoviska hematológie a transfúziológie Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP

2008
Námestníčka riaditeľa DFNsP pre LPS

2013
Zástupkyňa riaditeľa DFNsP

2017 – 2020
Medicínska riaditeľka DFNsP/NÚDCH

2020
Vedúca lekárka HaT OLM NÚDCH

2021
Nemocničná a. s. Malacky, manažér pre zdravotnú činnosť

Publikácie

2007
Poruchy leukocytov a Poruchy koagulácie v Pediatria 

2017
Poruchy leukocytov a Polycytémia v Pediatria

2014, 2017
Hemoterapia v pediatrii v Detská chirurgia 
Doc. Fábryová Viera: Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax - spoluautorka

2017
Anémie - spoluautorka

Členstvo

2007  2020
Hlavná odborníčka MZ SR pre pediatrickú hematológiu
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Sekcia detskej hematológie a onkológie SPS SLS
EHA

Zobraziť viac
Mgr. Darina Holešová

Mgr. Darina Holešová

manažérka pre ošetrovateľstvo

Vzdelanie

2011
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, ošetrovateľstvo

1997
Kvalifikačný kurz Manažment v zdravotníctve na SZU, Bratislava

Doterajšia prax

od 2007
Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocničná a.s. Malacky

2005 – 2006
Vedúca sestra ODCH, Nemocničná a.s. Malacky

2004 – 2004
Staničná sestra, ODCH, Nemocničná a.s.

1995 – 2004
Vedúca sestra, neurologické oddelenie, NsP Malacky

1987 – 1994
Staničná sestra, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava – vidiek

1976 – 1987
Sestra pri lôžku, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava vidiek

Zobraziť viac
Ing. Eva Nagyová, MPH

Ing. Eva Nagyová, MPH

manažérka pre administratívne činnosti

Vzdelanie

1988
Strojársko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, odbor ekonomika a riadenie

1994
Kurz Manažment zdravotníctva na IVZ Bratislava

1995 – 1998
3 ročné postgraduálne štúdium Master of Public Health na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave – Škola verejného zdravotníctva

Doterajšia prax

od 2005
Manažér pre administratívne činnosti v Nemocničnej a.s.

2001 – 2005
Námestník riaditeľa pre hospodársko- technické činnosti v Národnom onkologickom ústave Bratislava

1997 – 2000
Ekonomická námestníčka riaditeľa NsP Rimavská Sobota

1991 – 1997
Námestníčka riaditeľa hospodársko-technického úseku NsP Hnúšťa

1988 – 1991
Samostatný odborný technický pracovník odboru organizácie, SLZ k. p. Hnúšťa

1981 – 1984
Zdravotná sestra JIS interné oddelenie OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

1979 – 1981
Sanitárka, ošetrovateľka OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

Zobraziť viac

Primári

MUDr. Helena Lesayová
primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Dávid Prokop
primár interného oddelenia
MUDr. Terézia Michalíková
primárka geriatrického oddelenia
MUDr. Róbert Čerňák
primár gynekologického oddelenia
MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Zuzana Hollá, MPH
primárka dialyzačného stacionára s nefrologickou ambulanciou
MUDr. Andrea Šalátková
primárka rádiologického oddelenia

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

  • Mgr. Miroslav Kočan – predseda predstavenstva

Dozorná rada

  • Mgr. Jaroslava Hudečková
  • Ing. Róbert Veselka
  • MUDr. Radoslav Bardún

Naše certifikáty

Povedali o nás

Záleží nám na zdraví našich pacientov.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť