O nás

Nemocnica Malacky poskytuje zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch. Patrí medzi nemocnice s menším počtom oddelení, ale s vysokým počtom špecializovaných ambulancií. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemocničná a.s. je členom MEDIREX GROUP.

Vo vybraných chirurgických odboroch môžu pacienti využívať poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo je v súlade s najnovšími trendmi v oblasti zdravotníctva. O tom, že v našej nemocnici je zo strany pacientov  záujem o jej poskytovanie svedčí neustále stúpajúci počet týchto pacientov.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje aj na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj klinických štúdiách. 

Aktívne podporujeme sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne.

Manažment nemocnice

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH - Fotografia MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH
Riaditeľka nemocnice, predseda predstavenstva
Mgr. Darina Holešová - Fotografia Mgr. Darina Holešová
manažérka pre ošetrovateľstvo
Ing. Katarína Martinusová - Fotografia Ing. Katarína Martinusová
Ekonomická riaditeľka, člen predstavenstva
- - Fotografia -
-

Primári

MUDr. Eva Šavelová
primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Dávid Prokop
primár interného oddelenia
MUDr. Terézia Michalíková
primárka geriatrického oddelenia
MUDr. Róbert Čerňák
primár gynekologického oddelenia
MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Zuzana Hollá, MPH
primárka dialyzačného stacionára s nefrologickou ambulanciou
MUDr. Andrea Šalátková
primárka rádiologického oddelenia

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

  • MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová

Dozorná rada

  • MUDr. Alena Volnárová
  • Ing. Róbert Veselka
  • MUDr. Radoslav Bardún

Naše certifikáty

Povedali o nás

Záleží nám na zdraví našich pacientov.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť