Kariéra

Nemocnica v Malackách je nemocnicou s vysokým počtom špecializovaných ambulancií, umožňujúca pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a to všetko v moderných priestoroch.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj na klinických štúdiách.
Aktívne podporuje postgraduálne špecializačné a sústavné vzdelávanie.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť