Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny – OAIM

Oddelenie sa zameriava na liečbu kriticky chorých (lôžková časť) a podávanie anestézie (anestéziologická časť).

Primár oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
Vrchná sestra
Mgr. Jaroslava Hudečková

Výkony oddelenia

LÔŽKOVÁ ČASŤ ODDELENIA


Na lôžkovej časti oddelenia sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých prišlo ku zlyhávaniu alebo zlyhaniu životných funkcií – ako je dýchanie, krvný obeh, poruchy vedomia, poruchy činnosti obličiek, pečene, krvného zrážania a pod.  Tieto stavy vznikajú pri rôznych ochoreniach, infekciách, po operáciách, otravách, úrazoch. Počas starostlivosti o takýchto pacientov využívame najmodernejšiu techniku. Ide o prístrojové vybavenie, ktoré nahrádza, podporuje alebo sleduje činnosť zlyhaných orgánov – sú to prístroje, ktoré pomáhajú pri umelom dýchaní, monitorovacie systémy dýchania, krvného obehu, teploty a pod., hemodialyz. prístroj, fibroskop a odsávacie systémy, prístroje na stimulovanie srdcovej činnosti, rôzne katetrizačné a punkčné techniky, automatické dávkovače liekov a infúzií. Starostlivosti o pacientov sa venuje skúsený personál. Pretože ide o kriticky chorých pacientov režim práce, ošetrovania ale i návštev je odlišný od postupov na bežných oddeleniach.

Pacienti sú po operácii počas dňa odsledovaní na monitorovanom lôžku v prebúdzacej izbe.

ANESTÉZIOLOGICKÁ ČASŤ ODDELENIA

Druhou, nemenej dôležitou funkciou oddelenia OAIM je zabezpečenie perioperačnej starostlivosti o pacientov, ktorí majú byť operovaní.  Táto starostlivosť predstavuje prípravu pacienta na operačný výkon v anestézii, vlastnú anestéziu aj tesnú pooperačnú starostlivosť. Počas operačného výkonu (chirurgického, gynekologického, ortopedického, traumatologického...) musí anestéziológ zabezpečiť u operovanej osoby bezbolestnosť, vhodnú sedáciu (umelý spánok, upokojenie), zaistenie a stabilizáciu životných funkcií, vytvoriť vhodné podmienky pre operatéra (svalová relaxácia) s následným nekomplikovaným prebudením a ukončením anestézie.

Spôsoby anestézie sú rôzne, závisia od zdravotného stavu pacienta a charakteru operačného výkonu. V našej nemocnici poskytujeme všetky druhy anestézie:

celková anestézia (inhalačná, intravenózna, kombinovaná),

rôzne regionálne techniky: najčastejšie spinálna anestézia, epidurálna anestézia, blokáda brachiálneho plexu, blokáda jednotlivých nervov.

Počas celého obdobia anestézie sa o pacienta stará anestéziologický tím (vždy lekár aj sestra), pacient je dôsledne monitorovaný a sledovaný. Na operačných sálach sa využíva veľmi kvalitná a moderná technika. Okrem anestéziologických prístrojov s komplexným monitoringom sa používajú aj automatické dávkovače liekov, infúzií, kvalitné materiály na ohrievanie pacienta, moderné techniky regionálnej anestézie s využitím neurostimulátora, ultrazvuku.

Súčasťou anestéziologickej časti OAIM je aj pooperačný monitoring a starostlivosť o preberajúcich sa pacientov na prebúdzacej izbe a liečba pooperačnej bolesti.

Denný režim oddelenia

Hygiena pacientov
6.00
Malá vizita
7.00
Raňajky
07.00 – 08.00
Ranná porada s primárom
7.30
Veľká vizita
8.00
Obed
11.00 – 12.00
Poobedňajšia vizita
14.00
Večera
16.15 – 17.15
Večerná vizita
18.00

Vzhľadom na špecifickosť oddelenia sú termíny orientačné, časové intervaly sa menia podľa aktuálnej situácie.

Návštevné hodiny oddelenia

Pracovné dni
15.00 – 17.00
Víkendy
15.00 – 17.00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo ordinačných hodín.

Návštevy vstupujú na oddelenie cez filter, v ktorom si oblečú ochranný plášť, dezinfikujú si ruky, k pacientovi v izolačnom boxe použijú aj ochranné rúško na tvár. Dezinfekciu rúk vykonávajú aj pri odchode od pacienta.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť