Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia I.

Zodpovedný lekár
MUDr. Basel Mosallam
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 211  

Ordinačné hodiny

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 7.00 – 9.00 9.00
 8.00 8.00
9.00 7.00  8.00 13.30
13.30 15.00
Utorok
7.00  9.00
9.00 13.30
13.30 15.00
Streda
7.00  9.00
9.00 14.00
14.00 15.00
Štvrtok
7.00 7.00 – 9.00 
9.00 7.00 – 14.00 8.00
14.00 15.00
Piatok
7.00 7.00 – 9.00 
9.00 7.00 – 13.30 8.00
13.30 15.00

Neurologická ambulancia II.

Zodpovedný lekár
MUDr. Anna Tesařová
Odborný garant
MUDr. Basel Mosallam
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 212  

Ordinačné hodiny

 
Príprava ambulancie, odbery, konzultácie
Ordinačný čas
Konzília, administratívna činnosť, dezinfekcia amb.Konzília
Pondelok
7.00 – 7.30
7.30 7.00 – 14.00
7.30 14.00 – 15.00
Utorok
7.00 7.00 – 7.30
7.30 7.30 – 14.00
14.00 – 15.00
Streda
7.00 7.00 – 7.30
7.30  14.00
14.00 – 15.00
Štvrtok
7.00 7.00 – 7.30
7.30  14.00
14.00 – 15.00
Piatok
7.00 7.00 – 7.30
7.30 – 14.00
14.00 – 15.00

Čo ponúkame

V rámci neurologickej ambulancie sa zameriavame na diagnostiku, liečbu a sledovanie centrálneho a periférneho nervového systému, ako aj postihnutie nervového systému pri iných ochoreniach. Poskytujeme vyšetrenie EEG, liečbu obstrekmi i ambulantnú infúznu liečbu.

Ambulancia spolupracuje so špecializovanými neurologickými ambulanciami FN Kramáre: vestibulografická ambulancia k diferenciálnej diagnostike závratových stavov, centrom pre liečbu roztrúsenej sklerózy, ambulanciou pre závratové stavy, cerebrovaskulárna ambulancia, extrapyramidová poradňa pre parkinsonikov.

Možnosť ďalšieho vyšetrenia neurologických pacientov formou hospitalizácie na neurologickom oddelení FN Kramáre v Bratislave.

Telefonické hovory pacientov sa neprepájajú. 

Pomáhame pri:

bolestiach hlavy, závratových stavoch, migrénach,

poruchách vedomia,

epilepsii a iných záchvatových ochoreniach,

degeneratívnych ochoreniach centrálneho nervového systému (Parkinsonova choroba a iné),

skleróze multiplex a iných demyelinizačných ochoreniach,

úrazoch hlavy a chrbtice, poúrazových stavoch s poškodením mozgu a periférnych nervov, ochoreniach chrbtice s vyžarovaním bolestí do hlavy, horných a dolných končatín,

ochoreniach periférneho nervového systému,

nádorových ochoreniach centrálneho a periférneho nervového systému,

ochoreniach svalov.

V ambulancii poskytujeme pacientom komplexnú liečbu všetkých neurologických ochorení:
epilepsiu a iné poruchy vedomia vyšetrujeme špeciálnym prístrojom EEG. Využívame dostupnosť CT vyšetrenia a magnetickej rezonancie v Nemocnici Malacky. Pacientov objednávame na elektromyografické vyšetrenie na vylúčenie neuropatie, poškodenia nervov.

Ambulancia sa špecializuje na liečbu týchto ochorení:

 • koreňové vertebrogénne syndrómy,
 • závratové stavy,
 • diagnostika a liečba bolestí hlavy,
 • neuropatie,
 • epilepsie a epileptické syndrómy,
 • diferenciálna diagnostika porúch vedomia a kolapsových stavov,
 • rozstrúsená mozgovomiechová skleróza,
 • Parkinsonova choroba,
 • stavy po cievnych a mozgových príhodách,
 • demencie,
 • stavy po poraneniach mozgu, hlavy, chrbtice,
 • ďalšie chronické neurologické ochorenia.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť