Geriatrické oddelenie

Informácie o pacientoch podáva ošetrujúci lekár počas pracovných dní od 14.00 do 14.30 hod.

Primár oddelenia
MUDr. Terézia Michalíková
Vrchná sestra
Jozefína Bencová

Výkony oddelenia

Geriatrické oddelenie je oddelenie akútnej aj chronickej medicíny, ktoré poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu ústavnú starostlivosť pacientom nad 65 rokov. Keďže v takomto vyššom veku je priebeh ochorení podmienený aj vekom pacienta, má toto oddelenie svoje špecifické miesto a tým sa aj odlišuje od „klasického“ interného oddelenia.

Srdcovocievne ochorenia.

Ochorenia tráviaceho traktu.

Ochorenia dýchacieho systému.

Ochorenia krvi (s výnimkou zhubných ochorení krvného systému).

Metabolické ochorenia (cukrovka, dna, poruchy tukov).

Ochorenia vylučovacieho systému.

Ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním.

Ochorenia nervového systému, ktoré nemusia byť hospitalizované na špecializovanom pracovisku.

Denný režim oddelenia

Prebúdzanie pacientov
05.00
Ranná toaleta, podávanie liekov, odbery
06.00 08.00
Raňajky
08.00 09.00
Vizita
07.00 08.00, 10.00 12.00
Obed
Malá vizita
12.00 13.00
14.00 14.30
Popoludňajší pokoj
14.30 15.00
Olovrant
15.00 15.30
Večerná vizita
18.00 19.00
Večera
17.00 17.30
Nočný pokoj
21.00 05.00, 22.00 05.00

Návštevné hodiny oddelenia

Pracovné dni aj víkendy
15.00 17.00

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť