Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti (algeziologická ambulancia)

Zodpovedný lekár
MUDr. Alena Volnárová
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie  

Ordinačné hodiny

PACIENTI SA NA VYŠETRENIE OBJEDNÁVAJÚ CEZ KLIENTSKE CENTRUM +421 34 28 29 700 

 

Príprava ambulancie, dokumentácia, vyšetrenie,  ošetrenie pacienta, podanie dohovorenej liečby bolesti, predpis receptov, administratíva, dezinfekcia a úprava ambulancie.

Plánovaná liečba (infúzna, blokády a pod. podľa dohovoru s lekárom ambulancie pre liečbu chronickej bolesti)
Pondelok
 
11.00 14.00
Utorok
 
11.00 14.0011:00 - 14:00
Streda
 8.00 15.00
Štvrtok
 
11.00 14.00
Piatok
 
11.00 14.00
 

Čo ponúkame

Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti je určená pre pacientov, ktorí majú dlhodobú bolesť:

ktorá nie je dostatočne vyliečená bežne ordinovanými liekmi alebo inými liečebnými postupmi,

alebo pacienti nemôžu užívať bežné lieky proti bolesti,

alebo v liečbe bolesti zlyhali ostatné možnosti, ktoré im boli poskytnuté inými špecialistami.

Bolesť je jeden z najčastejších príznakov, ktorý privedie pacienta k lekárovi. Ak bolesť pretrváva dlhodobo, nie je dostatočne zaliečená, môže sa zmeniť z príznaku na vlastnú chorobu, ktorá môže negatívne ovplyvňovať psychiku, pohyblivosť, možnosť zaradenia sa do pracovného procesu, ale okrem toho negatívne vplýva aj na činnosť rôznych orgánových systémov (napr. srdcovo-cievny...).

V ambulancii riešime pacientov s rôznymi bolesťami, ktoré môžu mať rôznu príčinu. Nie vždy je možné príčinu bolesti odstrániť, ale zmiernením bolestí dokážeme pacientovi zlepšiť kvalitu života.

V liečbe bolesti využívame na našej ambulancii rôzne postupy. Okrem doporučenia vhodných liekov proti bolesti sa snažíme bolesť zmierniť aj využitím rôznych lokálne aplikovaných techník (obstreky bolestivých bodov, obstreky v oblasti kostrosvalového systému, epidurálne blokády, aplikácia špeciálnych náplastí pri liečbe neuropatických bolestí, a pod.). Okrem toho máme možnosť podávať infúznu terapiu, aplikovať biodermálne nite, prípravky GUNA, vysokodávkový C vitamín a pod.

Pokyny k vyšetreniu

Pri prvej návšteve je potrebné priniesť so sebou do ambulancie okrem doporúčania na vyšetrenie aj:

dokumentáciu týkajúcu sa doterajšieho priebehu a liečby daného ochorenia alebo bolestivého stavu.

údaje o všetkých prekonaných a liečených ochoreniach, úrazoch, operáciach,

zoznam všetkých liekov, ktoré pacient aktuálne užíva,

zoznam liekov, ktoré doteraz používal v liečbe bolesti,

dohovorený termín vyšetrenia na danú hodinu je orientačný, vyšetrenie s návrhom liečby v našej ambulancii je časovo náročné a pri komplikovanejších stavoch trvá viac ako hodinu. V prípade pacientov, ktorí sa ťažšie orientujú, rozhodujú, s ťažkým motorickým postihnutím, poruchami pamäti, sluchu, zraku a pod.  sa vyžaduje prítomnosť rodinného príslušníka alebo osoby, ktorá sa o pacienta stará, alebo bude starať. Tejto osobe sa tiež vysvetlí eventuálny spôsob a charakter navrhovanej liečby.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť