Ambulancia všeobecného lekára

Zodpovedný lekár
MUDr. Jitka Račická MSc., MPH
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 221  


Do ambulancie sa, prosím, objednajte prostredníctvom tel. čísla  034/28 29 700 
Akútne chorí pacienti budú po naplnení voľných termínov vybavení aj bez objednania,
POČAS PRVEJ ORDINAČNEJ HODINY.
Prepájanie telefonických hovorov do ambulancie je možné len 
v pondelok a vo štvrtok v čase: 13.00 14.00. 
Konzultácia je možná počas celej pracovnej doby prostredníctvom emailu prakticky.lekar@nemocnicna.sk

Odbery sa vykonávajú denne v čase od 7:00 – 8:00 hod.
V utorok sa odbery vykonávajú od 9:00 – 12:30 hod.

Ordinačné hodiny

 
Odbery
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie, senior
Pondelok
9.00  7.00 – 8.00 12.30
 12.30
7.00 12.00
12.00 14.00
Utorok
 
13.00 16.00
14.00 16.00 – 17.00 16.30 16.30
Streda
7.00 – 8.00
7.00 11.30
 14.00  16.30
Štvrtok
7.00 – 8.00
7.00 12.00
  – 
Piatok
7.00 – 8.00
7.00 14.30
 14.30 14.00 – 16.30
 16.30

Ordinačné hodiny, obec Závod

Odbery, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
Utorok
7.00 8.00
8.00 12.00
Streda
Štvrtok
13.00 16.00
Piatok

Čo ponúkame

Naša ambulancia všeobecného lekára pre dospelých predstavuje ambulanciu prvého kontaktu, kde k nám môžete prísť s bežnými, ale aj so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Prednosťou našej ambulancie je jej výhodné umiestnenie, ktoré umožňuje pacientom absolvovať všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste a pod jednou strechou bez opustenia budovy. Ponúkame:

základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, t. j. komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých chorobných aj predchorobných stavov predovšetkým našim zmluvným pacientom, ale aj všetkým ostatným pacientom s akútnym ochorením,

preventívne vyšetrenia a na ich základe zostavenie liečebného plánu,

kontrolné vyšetrenia a sledovanie plnenia liečebných plánov u našich pacientov na účely indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení,

odosielanie pacienta na všetky potrebné špecializované vyšetrenia v jednotlivých odborných ambulanciách a koordinovanie ich výsledkov s liečebnými plánmi.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť