Oftalmologická ambulancia

Oftalmologická ambulancia I.

Zodpovedný lekár
MUDr. Anna Beláčková
Nájdete nás
Pavilón A, 1. poschodie  

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Utorok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Štvrtok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Piatok
7.00 8.00
8.00 – 14.00
14.00 15.00

Oftalmologická ambulancia II.

Zodpovedný lekár
MUDr. Martina Lužinská

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Utorok
7.00 – 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
 
NEORDINUJE
 
Štvrtok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Piatok
 
NEORDINUJE
 

Oftalmologická ambulancia III.

Zodpovedný lekár
doc. MUDr. Štefaničková Jana, PhD.
Sestra
Chrenková Ľubica, Matúšová Viola
Nájdete nás
Pavilón A, 1. poschodie  

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
14.00  15.00
15.00  20.00
NEORDINUJE
Utorok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Streda
NEORDINUJE 
NEORDINUJE
NEORDINUJE 
Štvrtok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Piatok
NEORDINUJE 
NEORDINUJE
NEORDINUJE 

Oftalmologická ambulancia IV.

Zodpovedný lekár
MUDr. Ferková Sylvia Lea, PhD.
Sestra
Mgr. Chrenková Ľubica, Matúšová Viola

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Utorok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Streda
7.00 – 8.30
8.30 – 12.30
NEORDINUJE 
Štvrtok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Piatok
NEORDINUJE 
NEORDINUJE
NEORDINUJE 

Oftalmologická ambulancia V.

Zodpovedný lekár
MUDr. Strehársky Marek
Sestra
Rybáriková Martina

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 – 8.00
8.00 – 15.00
NEORDINUJE
Utorok
7.00 – 8.00
8.00 – 15.00
NEORDINUJE
Streda
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE 
Štvrtok
NEORDINUJE
NEORDINUJE
NEORDINUJE
Piatok
7.00 – 8.00
8.00 – 15.00
NEORDINUJE 

Čo ponúkame

V našej ambulancii sa zameriavame na komplexnú diagnostiku a liečbu očí.

Prednosťou našej očnej ambulancie je možnosť operácie sivého zákalu (katarakta) priamo v našej nemocnici. Táto operácia sa vykonáva v rámci jednodňovej chirurgie.

Ďalšou výhodou, ktorú poskytujeme, je možnosť využitia nadštandardného zdravotníckeho materiálu.

Robíme tieto vyšetrenia:

základné očné (zmeranie dioptrií a zakrivenie rohovky na autorefraktometri, vypísanie predpisu na okuliare, prezretie predného segmentu štrbinovou lampou, zmeranie očného tlaku bezkontaktnou technikou a vyšetrenie očného pozadia),

zrakovej ostrosti, predného segmentu oka,

očného pozadia,

vnútroočného tlaku,

neurooftalmologické (pri ochoreniach štítnej žľazy),

na vodičský preukaz, pozostávajúce zo základného vyšetrenia, z vyšetrenia farbocitu a zorného poľa zraku vodičov (perimetrické vyšetrenie) a následné vystavenie certifikátu,

diagnostiku a predoperačnú i pooperačnú starostlivosť šedého zákalu šošovky (katarakty),

ošetrenia drobných úrazov oka.

Novinky v prístrojovom vybavení v Očnom centre

  • OCT Spektralis Heidelberg – optická koherentná tomografia spektrálna – špičkový prístroj umožňujúci najpresnejšiu diagnostiku štruktúry sietnice s možnosťou hodnotenia 3D obrazov zadného segmentu oka. Umožňuje hodnotiť aj presnú hrúbku sietnice pri edémoch makuly.
    Využitie má najmä pri vekom podmienenej degenerácii žltej škvrny (makuly) ako aj iných cievnych, zápalových, poúrazových, ako aj nádorových ochoreniach sietnice. Sem patria aj ochorenia sietnice, ktoré sa vyskytujú u pacientov liečených na cukrovku (Diabetes mellitus), ktoré často vedú k slepote pacientov. Umožňuje aj presnú diagnostiku glaukómu.
  • Funduskamera s FAG – prístroj umožňujúci vyšetrenie a záznam obrazu sietnice s fluorescenčnou angiografiou – vyšetrenie zamerané na zistenie rozsahu ochorenia pomocou intravenóznej aplikácie kontrastnej látky s vyhotovením obrazovej dokumentácie pomocou špeciálneho fotografického zariadenia.
  • Laser – patrí medzi najnovšie a najmodernejšie laserové prístroje, ktorý umožňuje liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly, ako aj liečbu ochorení sietnice, ktoré sa vyskytujú pri metabolických a cievnych ochoreniach, ako sú diabetické retinopatie, hypertonické retinopatie, ako aj zápalové ochorenia.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť