Dialyzačný stacionár

Primár oddelenia
MUDr. Zuzana Hollá, MPH

Naše služby

Dialyzačný stacionár v Nemocnici Malacky zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializácii nefrológia vo všetkých jej oblastiach.

Mimotelová eliminačná liečba (náhrada funkcie obličiek) – hemodialýza, hemodiafiltrácia, peritoneálna dialýza.

Všeobecná nefrologická starostlivosť – nefrologická ambulancia. Oddelenie úzko spolupracuje s ostatnými lôžkovými oddeleniami a odbornými ambulanciami v nemocnici s Národným centrom orgánových transplantácii a v prípade potreby aj s inými špecializovanými medicínskymi zariadeniami.

Hemodialýzy sa vykonávajú šesť dní v týždni v pondelok až v sobotu od 7.00 do 23.30 hodiny. Po 23.30 hodine je na oddelení hemodialyzačná sestra, ktorá v prípade potreby privolá lekára. V nedeľu je personál dostupný na telefóne, v prípade potreby sa dostaví na oddelenie. Samotný výkon hemodialýzy vykonávajú vysoko špecializované hemodialyzačné sestry, pri každom ošetrení je prítomný lekár.

 

Poskytované služby

Hemodialyzačné oddelenie poskytuje svoje služby:

pacientom zaradeným do chronického hemodialyzačného programu,

akútne hemodialýzy chronických pacientov pri náhlom zhoršení zdravotného stavu,

akútne hemodialýzy u hospitalizovaných pacientov s akútnym zlyhaním obličiek (intoxikácie, iné príčiny) pri splnení indikačných kritérií,

hemodialýzy nerajónnych pacientov (tzv. dovolenkové) po predchádzajúcej dohode s ich materským dialyzačným centrom,

hemodiafiltrácie u indikovaných pacientov,

Peritoneálne oddelenie poskytuje dialýzu v obidvoch dostupných modalitách:

CAPD – kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (ručná)

APD – automatizovaná peritoneálna dialýza (automatizovaná)

Prevádzka peritoneálneho oddelenia je poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 15.00 hodiny. Po tomto čase a počas soboty a nedele majú pacienti k dispozícii číslo na príslužbový telefón peritoneálnej sestry. V prípade potreby sestra konzultuje zdravotný stav s lekárom.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť