Neprítomní lekári

MUDr. Osuský Matej
od 31.01.2023 do 31.01.2023 (vrátane)
MUDr. Rapošová Martina
od 09.01.2023 do 31.01.2023 (vrátane)
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH.
od 18.01.2023 do 07.02.2023 (vrátane)

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť