Neprítomní lekári

MUDr. Makovíni Miloslav
od 30.05.2023 do 31.05.2023 (vrátane)
MUDr. Mosallam Basel
od 29.05.2023 do 01.06.2023 (vrátane)
MUDr. Rapošová Martina
od 30.05.2023 do 30.05.2023 (vrátane)
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH.
od 25.05.2023 do 27.06.2023 (vrátane)

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť