Nové časy v Nemocnici Malacky už 20 rokov

Počet pacientov sa strojnásobil, ľudia oceňujú rekonštrukcie aj veľkú škálu výkonov.

Presne pred dvadsiatimi rokmi, v júli 2004, vstúpil do Nemocnice Malacky súkromný investor, akciová spoločnosť Nemocničná, patriaca do skupiny MEDIREX GROUP. Nemocnica slúžila 80-tisícovému  spádovému regiónu od roku 1972 a nutne potrebovala obnovu a modernizáciu.

Pred vstupom súkromného prevádzkovateľa bola v správe BSK, zamestnávala 308 ľudí, mala 6 oddelení a 18 ambulancií. Nefungovala vzduchotechnika ani centrálne rozvody medicinálnych plynov, v havarijnom stave bola kotolňa a mnohé ďalšie časti. „Za dvadsať rokov Nemocničná a.s.  de facto vybudovala úplne novú nemocnicu, za ktorú sa nemusíme hanbiť ani v porovnaní s obdobnými zahraničnými zariadeniami., Nemocnica si od začiatku vyžadovala významné investície,“ spomína riaditeľka Nemocnice Malacky Zuzana Laluhová Striežencová.

Za prvých osem rokov, do roku 2012, spoločnosť Nemocničná kompletne obnovila Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), vybudovala komplex operačných sál i plne digitalizované RDG pracovisko, kde nakúpila moderné CT, MR, RTG i mamografický prístroj.

„Patrím k služobne najstarším zamestnancom, do nemocnice som nastúpila ako zdravotná sestra už v roku 1976. Vtedy to bola nová nemocnica, so širokým spektrom výkonov. V deväťdesiatych rokoch to postupne začalo upadať, nespokojnosť sme pociťovali aj zo strany pacientov. Neboli peniaze, problémy sa len kopili. Našťastie sa úpadok po vstupe súkromníka zastavil,“ spomína vedúca sestra  OAIM Mgr. Jaroslava Hudečková. Podmienky vtedy a dnes sú podľa nej neporovnateľné.

Nemocnica má zavedený moderný a transparentný manažment riadenia, obslúži trojnásobný počet pacientov v porovnaní s minulosťou. Ľudia už  nemusia cestovať za vyšetreniami do Bratislavy. „Máme tu 45 odborných ambulancií, 4 operačné sály s moderným prístrojovým vybavením, kde robíme náročné plánované výkony i jednodňovú chirurgiu. Očné centrum, Dialyzačný stacionár,  Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie s desiatkami medicínskych procedúr,“ vymenúva Jaroslava Hudečková a dodá, že všetci zamestnanci sú radi, že ľudia vnímajú nemocnicu  ako „rodinnú“.  

Takmer každý rok pribudla významná rekonštrukcia a míľnik vpred. Zoznam za 20 rokov je naozaj dlhý. Okrem ambulancií a oddelení sa opravili aj čakárne, chodby, kuchyňa, jedáleň, zateplila sa hlavná budova, nanovo sa vybudovali rozvody. Minulý rok sa kompletne zrekonštruovalo Oddelenie centrálnej sterilizácie, rozšírilo sa parkovisko, onedlho sa dokončí veľký projekt solárnych panelov, ktoré ušetria nemocnici až 30 % nákladov na elektrinu. Za 20 rokov náklady na investície, nové vybavenie a prístroje presiahli sumu 18,5 mil. eur.

„Máme veľké plány, máme veľké sny. Moderná nemocnica rodinného typu, spokojný pacient a spokojný celý tím nemocnice. Nemocničná prežila s Nemocnicou Malacky  intenzívne dve dekády, nestagnovala ani v krízach. Zastala si svoju pozíciu  aj pri ťažkých rozhodnutiach, keď napr. čelila hroziacim celoslovenským výpovediam sestier či lekárov, či problémom pri ukončení činnosti Urgentu. Za to všetko patrí vďaka našim kolegom, všetkým zamestnancom. Náš personál je našim najvzácnejším kapitálom. Veľmi oceňujem ich ochotu a profesionalitu. Ďakujeme tiež pacientom, že sú s nami, že do našej nemocnice chodia a svojou spätnou väzbou nám pomáhajú neustále sa zlepšovať,“ uzatvára riaditeľka Zuzana Laluhová Striežencová.

Nemocnica Malacky patrí k strategickým regionálnym nemocniciam, v jej spádovej oblasti žije viac ako 80 – tisíc ľudí, nachádzajú sa tam viaceré dôležité fabriky, aj vojenská základňa s letiskom. Nemocnica aktuálne zamestnáva vyše 400 ľudí, z toho je 108 lekárov a 152 sestier. Ročne sa v nej urobí takmer 3 500 operačných výkonov, ambulantne je ošetrených 168 000 pacientov. Spoločnosť Nemocničná, a.s., má uzavretú zmluvu s BSK na prenájom priestorov Nemocnice Malacky do roku 2035.  

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť