Certifikované skríningové mamografické pracovisko

V roku 2019 bol na Slovensku spustený Národný skríningový program rakoviny prsníka, do ktorého sa prihlásilo aj mamografické pracovisko Rádiologického oddelenia v našej nemocnici. Spomedzi 44 preverovaných pracovísk kvalitatívne uspelo 11, medzi ktorými bolo aj to naše a obdržali sme certifikát na výkon skríningovej mamografie, ktorý udeľuje Ministerstvo zdravotníctva.

Kvalita skríningového pracoviska sa každý rok overuje, a tak bol aj u nás 7. apríla 2024 už piaty raz vykonaný audit a podmienky sme úspešne splnili.

Mamografické pracovisko na prelome rokov 2023/2024 prešlo kompletnou rekonštrukciou, vymenili sme mamografický prístroj za úplne nový Hologic - Selenia Dimensions. Certifikované skríningové pracovisko zaručuje, že mamografiu vykonávajú certifikovaní pracovníci. Každá pacientka je v deň vyšetrenia ústne informovaná o výsledku vyšetrenia, aby sa predišlo zbytočnému stresu z čakania na výsledok. Vyšetrujeme aj pacientky s prsnými implantátmi. V prípade potreby dopĺňame sonografické vyšetrenie, prípadne biopsiu alebo magnetickú rezonanciu.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť