Deň lekárov

„Milé kolegyne a kolegovia, lekárky a lekári,
ďakujem Vám za Vašu prácu, ktorou denne pomáhate našim pacientom napriek všetkým prekážkam, ktoré sa pri tejto neľahkej profesii a v tejto náročnej dobe vyskytujú.
Napriek všetkému Vám srdce a zodpovednosť káže pomáhať, zachraňovať a liečiť všetkých v núdzi.
Venujete svoj čas nielen pacientom a pomoci kolegom, ale aj neustálemu a nekončiacemu vzdelávaniu.
V mene celého vedenia Vám ďakujem za Vašu obetavosť, ľudskosť, zodpovedný a odborný prístup v tejto životne dôležitej profesii.
Veľmi si vážim, že pracujete v Nemocnici Malacky.“

Zuzana Laluhová Striežencová
Riaditeľka nemocnice

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť