Investícia za 380-tisíc obnovila Oddelenie centrálnej sterilizácie

V auguste 2023 sme zahájili komplexnú rekonštrukciu Oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS). Trvala takmer pol roka, stála 225-tisíc eur. Kompletne sme vymenili potrubia, vrátane úpravovne vody na zmäkčenie a demineralizáciu, kúrenie, vzduchotechniku, klimatizáciu, osvetlenie, prerábali sme steny, obklady, podlahy, zázemie pre zamestnancov, toaletu a sprchový kút. Naše priestory spĺňajú najvyššie hygienické a bezpečnostné normy.

Do nového prístrojového vybavenia sme investovali 155-tisíc eur. Zakúpili sme špičkovú zdravotechniku - sterilizátor, dezinfekčnú umývačku, zváračku obalov, tlačiareň štítkov.

Investícia v celkovej výške 380-tisíc eur zaradila naše pracovisko medzi najmodernejšie na Slovensku, či už ide o vybavenie, digitalizáciu, priestory, ale najmä maximálnu mieru bezpečnosti pre pacientov.

Hlavnou úlohou OCS je dôkladná sterilizácia zdravotníckych pomôcok, pri ktorej dochádza k usmrteniu všetkých životaschopných mikroorganizmov a vírusov. Pacienti nemajú na OCS prístup, do veľkej miery netušia, aké náročné procesy sa udejú predtým, ako lekár vezme do rúk operačný nástroj.

„Do špeciálnej umývačky ukladáme preddezinfikované a čiastočne mechanicky očistené kovové nástroje, kovovo-plastové nástroje i laparoskopické nástroje. Po dezinfekcii sa nástroje roztriedia do jednorazových kombinovaných obalov z papiera a fólie, ktoré sa uzatvoria zváračkou obalov, alebo sa osetujú do kontajnerov, obalov na opakovateľné použitie. Označené príslušnou šaržou a indikátormi  sa ukladajú do sterilizačných košov, uložia na sterilizačný vozík a vložia do sterilizátora“, približuje Katarína Šírová, vedúca setra chirurgického oddelenia.

Nový špeciálny sterilizátor má rôzne cykly sterilizácie a sušenia. Najdlhšie trvá vysterilizovať kontajnery pre ortopedické operácie, lebo sú veľmi objemné. Cyklus trvá skoro 1,5 hodiny.

Denne na našom OCS dokážeme spracovať až 3600 litrov zdravotníckeho materiálu.

Našou najväčšou prioritou je bezpečnosť pacientov. Na OCS poskytujeme komplexné službyv predsterilizačnej príprave a sterilizácií zdravotníckych pomôcok, určených na opakované použite, na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Galéria

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť