Poďakovanie za 49 rokov

Kytičkou a veľkým poďakovaním sme sa rozlúčili s vedúcou sestrou geriatrického oddelenia, pani Jozefínou „Jojkou“ Bencovou.
Jej pôsobenie v Nemocnici začalo 1. augusta 1974, postupne zastávala pozície ošetrovateľky, zdravotnej sestry, staničnej sestry na Internom oddelení, vrchnej sestry Doliečovacieho oddelenia a od 1. januára 1995 vedúcej sestry Geriatrie.
Počas dlhých rokov bola nielen oporou kolegyniam a kolegom, ale aj starostlivou podporou pacientov a ich rodinných príslušníkov.
Pomohla vybudovať spoľahlivý kolektív, množstvu sestier odovzdala svoje skúsenosti.

V mene Nemocnice Malacky sa  s ňou rozlúčila riaditeľka nemocnice Zuzana Laluhová Striežencová a manažerka pre ošetrovateľstvo Darina Holešová.
„Želáme p. Bencovej, aby si chvíle dôchodku užila v plnom zdraví, v pohode, s úsmevom a v kruhu svojej rodiny! Tešíme sa na priateľské stretnutia, kde si zaspomíname na spoločne strávené roky.“

Galéria

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť