Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná a.s. v Malackách

ďakuje firme Pracovné odevy a pomôcky Kasta plus, s.r.o. v Malackách, pani Kataríne Bednárovej za sponzorský dar  vo forme viac ako päťdesiat balení tvárových rúšok a respirátorov.

Spomenutý materiál pri našej práci určite využijeme, firme a jej zamestnancom želáme veľa osobných a pracovných úspechov.

Za oddelenie vedúca sestra  Mgr. Jaroslava Hudečková.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť