Nemocnica Malacky obhájila štatút skríningového mamografického pracoviska

Nemocnica Malacky aj naďalej prináša svojim pacientkam kvalitné a  vysoko odborné služby v oblasti prevencie rakoviny prsníka. Už po tretíkrát sme obhájili štatút skríningového mamografického pracoviska, z čoho máme nesmiernu radosť. Audit vykonala komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre skríning rakoviny prsníka.

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva len na  vysokošpecializovaných schválených pracoviskách, ktoré musia preukázať moderné technické vybavenie, kvalifikovaný personál a prácu, pripravenosť prevádzky, ako aj odbornú spôsobilosť. Vyšetrenie vykonáva certifikovaný rádiologický technik, mamografické snímky hodnotia nezávisle dvaja skúsení lekári. Súčasťou skríningu je informovanie pacientky o náleze a prípadné doplnenie sonografie prsníka v deň vyšetrenia. V prípade potreby sa doplní biopsia. Na našom rádiologickom oddelení vykonávame aj magnetickú rezonanciu prsníkov.

Rakovina prsníka patrí k najčastejším onkologickým ochoreniam žien nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Každoročne je len na Slovensku diagnostikovaných viac ako 2 500 nových prípadov. Skríning rakoviny prsníka je preventívne opatrenie zamerané na rozpoznanie veľmi malých nádorov, veľkosti pár milimetrov, kde je vysoká  pravdepodobnosť úplného vyliečenia bez potreby rozsiahleho operačného výkonu a následnej chemoterapie a rádioterapie. Cieľovou skupinou sú ženy vo veku od 50 do 69 rokov a plánované je rozšírenie na vekové rozmedzie od 45 rokov do 74 rokov + 364 dní. Časový interval mamografického vyšetrenia je raz za dva roky. Ideálne by sa ho malo zúčastniť aspoň 70 % žien.
Vďaka mamografickému skríningu je možné dosiahnuť výrazne zníženie mortality na onkologické ochorenia prsníka.

Galéria

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť