IX. ročník Odbornej konferencie Nemocnice Malacky

Vzdelávanie zamestnancov je dôležitou súčasťou našej spoločnosti, ktorá obsahuje množstvo aktivít. Od seminárov pre lekárov, sestry, komunikačných školení pre zdravotnícky personál, až po odborné podujatia, ktoré spájajú interných zamestnancov našej nemocnice s ich kolegami mimo nemocnice. Príkladom prepojenia interného a externého prostredia, vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností, odovzdávania know-how je Odborná konferencia Nemocnice Malacky, známa aj pod neformálnym názvom Októberfest. Deviaty ročník tohto populárneho vzdelávacieho podujatia sa prednedávnom konal v krásnom prostredí Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure.

 

Počas siedmych odborných prednášok si takmer stovka účastníkov mohla vypočuť zaujímavé informácie. Kolegovia z Nemocnice Malacky predstavili svoje skúsenosti s liečbou myómov, podávaním kmeňových buniek u pacientov s diabetickou angiopathiou, liečbou neuropatickej bolesti či prácou trauma tímu. Externí prednášajúci vystúpili s podnetnými prednáškami o mužskej neplodnosti, aktuálnych problémoch a výzvach medziodborovej spolupráce či novinkách v laboratórnej diagnostike.

 

Ani tento ročník v podnetnej diskusii a kolegiálnom duchu nezaostával v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi a už teraz sa spoločne s kolegami tešíme, čo prinesie jubilejný, desiaty ročník tohto podujatia.   

Galéria

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť