Spĺňame najvyššiu garantovú kvalitu pre mamografický skríning

Nemocnica Malacky získala certifikát najvyššej garantovej kvality pre mamografický skríning. Certifikát udelila Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológií a v nukleárnej medicíne. Pre naše pacientky sme tak vytvorili v oblasti prevencie rakoviny prsníka špičkové pracovisko.


Milé naše pacientky, nepodceňujete prevenciu a objednajte sa na vyšetrenie, čím skôr. Predovšetkým v kategórii 40 až 69-ročných máte nárok na preventívne mamografické vyšetrenie a to každé dva roky. Práve táto veková skupina býva najviac ohrozená rakovinou prsníka. Pri včasnom záchyte sa však dá veľmi dobre liečiť a vyliečiť. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium rakoviny prsníka vo veľkosti len niekoľkých milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez potreby veľkého operačného zásahu.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť