ZRUŠENIE AMBULANCIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA – MALACKY/ZÁVOD

Ambulancia všeobecného lekára – Malacky/Závod ukončila svoju činnosť ku dňu 30. 07. 2021. Zdravotná dokumentácia pacientov je podľa platných právnych predpisov v archíve Nemocnice Malacky. 

Pacient má postupovať nasledovne:

  1. Nájsť si nového ošetrujúceho lekára, s ktorým sa dohodne na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  2. Nový ošetrujúci lekár napíše pacientovi výmenný lístok, že žiada o vydanie jeho zdravotnej dokumentácie.
  3. Výmenný lístok je potrebné doručiť na sekretariát riaditeľa Nemocnice Malacky osobne, alebo zaslať poštou.
  4. Zdravotná dokumentácia bude doporučene zaslaná novému všeobecnému lekárovi pacienta.
  5. Zdravotnú dokumentáciu je v urgentných prípadoch možné si na základe výmenného lístka vyzdvihnúť osobne v Archíve Nemocnice Malacky (v suteréne pavilónu F) každú stredu od 18.8.21 v čase medzi 9,00 a 14,00 hod.Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť