Dodržiavajme všetky PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Milí pacienti a návštevníci Nemocnice Malacky,

situácia so šírením koronavírusu ostáva aj naďalej veľmi vážna. Preto, prosím, pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia dodržujte nasledovné protiepidemiologické opatrenia:

  • vo všetkých interiéroch prosím noste respirátory bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, ktoré je možné zakúpiť aj v našej lekárni na prízemí polikliniky v pavilóne E;
  • dodržiavajte pravidlo R-O-R – respirátor, odstup a dezinfekcia rúk;
  • ak trpíte príznakmi akútneho respiračného ochorenia, prosím, preobjednajte si termín vyšetrenia;
  • ak máte horúčku, kašeľ, sťažené dýchanie či bolesti hrdla, kontaktuje vášho všeobecného lekára alebo úrady verejného zdravotníctva výlučne telefonicky;
  • dodržujte čas vyšetrenia, ak prídete skôr, počkajte, prosím, na čerstvom vzduchu pred nemocnicou;
  • doprovod v max. počte 1 osoba na pacienta, prosím, využívajte len v nevyhnutných situáciách (imobilná osoba, akútny zdravotný stav);
  • na všetkých lôžkových oddeleniach platí zákaz návštev až do odvolania.

 

Ďakujeme, že dodržiavate všetky opatrenia. Pomáhate nám tým chrániť nielen našich pacientov, ale aj zdravotnícky a nezdravotnícky personál.

 

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť