V areáli Nemocnice Malacky odoberáme vzorky na zistenie koronavírusu

Odber vzorky prebieha formou "Drive-through" alebo "Walk-through" a termín je potrebné zarezervovať si online. Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Vyšetrenie je hradené poisťovnou len na základe indikácie lekára, ktorý pacientovi vystaví žiadanku na vyšetrenie.

Odberové miesto, kde sa verejnosť môže dať otestovať na prítomnosť koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, je zriadené v areáli Nemocnice Malacky. 

Zdravotníci v rámci odberu urobia výter z hrdla a nosa testovaného. Odbery sú zabezpečované prostredníctvom laboratórií Medirex, kde sa súčasne analyzujú vzorky. Verejnosť sa môže objednať online na webovej stránke www.medirex.sk, kde sa nachádzajú všetky detailné informácie a presný postup.

 Pokyny pred odberom:

  • Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
  • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
  • Identifikujte sa platným občianskym preukazom.
  • Príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto.
  • Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.
  • Testovanie na ochorenie COVID-19 je určené pre ľudí od 5 rokov. V prípade, ak pacient ešte nemá 18 rokov, je potrebné, aby prišiel v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť