Indikačné obmedzenia zdravotných poisťovní

Indikačné obmedzenia k predpisovaniu liekov tvoria časť B zoznamu kategorizovaných liekov, ktorý vydáva MZSR. Aktuálny zoznam nájdete na nasledujúcom linku: www.health.gov.sk

  1. Indikácia laboratórnych vyšetrení
  2. Indikačné obmedzenia k onkomarkerom

Postup objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych vyšetrení stanovuje odborné usmernenie MZSR č. 02032/2014-SZ zo dňa 10. 06. 2014, ktoré bolo vydané vo Vestníku MZSR. (čiastka 27-32), predmetné odborné usmernenie môžete nájsť na nasledovnom linku: www.health.gov.sk  - kliknite na čiastku 27-32, 25. júna 2014, Ročník 62.

Indikačné obmedzenia výkonov SVLZ stanovuje každá poisťovňa zvlášť. Obmedzenia môžete nájsť na stránkach príslušnej poisťovne.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť