• Prevencia očí

  Od 40. roku sa odporúča pravidelné vyšetrenie očí kvôli včasnému zisteniu glaukómu – príčine slepoty. Určite je zároveň potrebné každoročne odmerať očný tlak.

 • Jednodňová chirurgia

  Prednosťou našej očnej ambulancie je možnosť operácie sivého zákalu (katarakta) priamo v našej nemocnici. Táto operácia sa vykonáva v rámci Jednodňovej chirurgie.

CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Oftalmologická ambulancia

Oftalmologická ambulancia I.

 • MUDr. Beláčková Anna
Pondelok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Streda
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Štvrtok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
Telefonické prepojenie do ambulancie je možné denne v čase od 7:30 do 15:00.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.Oftalmologická ambulancia II.

 • MUDr. Lužinská Martina
Pondelok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Streda
NEORDINUJE
Štvrtok
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
NEORDINUJE
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
Telefonické prepojenie do ambulancie je možné v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 13:00.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.ČO PONÚKAME

 

V našej ambulancii sa zameriavame na komplexnú diagnostiku a liečbu očí. Robíme tieto vyšetrenia:

 • základné očné (zmeranie dioptrií a zakrivenie rohovky na autorefraktometri, vypísanie predpisu na okuliare, prezretie predného segmentu štrbinovou lampou, zmeranie očného tlaku bezkontaktnou technikou a vyšetrenie očného pozadia),
 • zrakovej ostrosti,
 • predného segmentu oka,
 • očného pozadia,
 • vnútroočného tlaku,
 • neurooftalmologické (pri ochoreniach štítnej žľazy),
 • na vodičský preukaz, pozostávajúce zo základného vyšetrenia, z vyšetrenia farbocitu a zorného poľa zraku vodičov (perimetrické vyšetrenie) a následné vystavenie certifikátu,
 • diagnostiku a predoperačnú i pooperačnú starostlivosť šedého zákalu šošovky (katarakty),
 • ošetrenia drobných úrazov oka.

Medzi novinky v prístrojovom vybavením na Očnom centre patria:

 • OCT Spektralis Heidelberg – optická koherentná tomografia spektrálna – špičkový prístroj umožňujúci najpresnejšiu diagnostiku štruktúry sietnice s možnosťou hodnotenia 3 D obrazov zadného segmentu oka. Umožňuje hodnotiť aj presnú hrúbku sietnice pri edémoch makuly.

Využitie má najmä pri vekom podmienenej degenerácii žltej škvrny /makuly/ ako aj iných cievnych, zápalových, poúrazových ako aj nádorových ochorení sietnice. Sem patria aj ochorenia sietnice, ktoré sa vyskytujú u pacientov liečených na cukrovku     / Diabetes mellitus/, ktoré často vedú k slepote pacientov. Umožňuje aj presnú diagnostiku glaukómu.

 • Funduskamera s FAG – prístroj umožňujúci vyšetrenie a záznam obrazu sietnice s fluorescenčnou angiografiou – vyšetrenie zamerané na zistenie rozsahu ochorenia pomocou intravenóznej aplikácie kontrastnej látky s vyhotovením obrazovej dokumentácie pomocou špeciálneho fotografického zariadenia.

 

 • Laser – patrí medzi najnovšie a najmodernejšie laserové prístroje, ktoré umožňuje liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly, ako aj liečbu ochorení sietnice, ktoré sa vyskytujú pri metabolických a cievnych ochoreniach, ako sú diabetické retinopatie, hypertonické retinopatie, ako aj zápalové ochorenia.

 

Prednosťou našej očnej ambulancie je možnosť operácie sivého zákalu (katarakta) priamo v našej nemocnici. Táto operácia sa vykonáva v rámci Jednodňovej chirurgie na chirurgickom oddelení.

Ďalšou výhodou, ktorú poskytujeme, je možnosť využitia nadštandardného zdravotníckeho materiálu.