• Vyšetrenie u nás

  Okrem základných interných a kardiologických vyšetrení vykonávame aj záťažové EKG – bicyklový ergometer.

 • Klientska karta pre Vás

  Staňte sa našim pacientom a držiteľom klientskej karty a získate balík benefitov.

CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia I.

 • MUDr. Drahoš Peter
 • MUDr. Trenčanská Lucia
Pondelok
MUDr. Trenčanská Lucia
07:00-09:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
MUDr. Drahoš Peter
07:00-07:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
07:30-12:30  - čistý ordinačný čas
Streda
MUDr. Drahoš Peter
07:00-07:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
07:30-12:30  - čistý ordinačný čas
13:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Štvrtok
MUDr. Drahoš Peter
07:00-07:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
07:30-12:30  - čistý ordinačný čas
13:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
NEORDINUJE
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
Telefonické prepojenie do ambulancie je možné v čase od 07:00 do 08:00 a od 13:30 do 15:00.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.Kardiologická ambulancia II.

 • MUDr. Makovíni Miloslav
 • MUDr. Trenčanská Lucia
Pondelok
MUDr. Makovíni Miloslav
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-13:00  - čistý ordinačný čas
13:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, vyhodnocovanie EKG holterov
Utorok
MUDr. Makovíni Miloslav
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-13:00  - čistý ordinačný čas
13:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, vyhodnocovanie EKG holterov
Streda
MUDr. Makovíni Miloslav
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-13:00  - čistý ordinačný čas
13:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, vyhodnocovanie EKG holterov
Štvrtok
MUDr. Trenčanská Lucia
07:00-09:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:30-14:30  - čistý ordinačný čas
14:30-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, vyhodnocovanie EKG holterov
Piatok
MUDr. Trenčanská Lucia
07:00-09:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:30-14:30  - čistý ordinačný čas
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
Telefonické prepojenie do ambulancie je možné denne v čase od 13:00 do 13:30.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.ČO PONÚKAME

 

V našej nemocnici máme dve kardiologické ambulancie, v rámci ktorých komplexne diagnostikujeme a následne liečime ochorenia srdcového svalu, chlopní a cievneho aparátu. Neváhajte sa na nás obrátiť, ak ste spozorovali pretrvávajúce ťažkosti alebo príznaky, akými sú:

 • vysoký krvný tlak,
 • bolesti na hrudníku,
 • dušnosť,
 • búšenie srdca, vynechávanie srdca, nepravidelný rytmus,
 • odpadávanie (kolapsy).

Okrem základných interných a kardiologických vyšetrení vykonávame aj:

 • kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku,
 • kľudové EKG,
 • záťažové EKG (bicyklový ergometer),
 • echokardiografia (ultrazvuk srdca),
 • EKG - Holter (24 hodinové monitorovanie EKG),
 • TK - Holter (24 hodinové monitorovanie tlaku krvi),
 • preventívne kardiologické vyšetrenie,
 • predoperačné kardiologické vyšetrenie.