Odporúčania MZSR

V rámci zabezpečenia čo najlepšej informovanosti, nižšie v prílohách nájdete nové infografiky vypracované tímom štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov MZSR.