Tlačová správa Nemocnice Malacky k zrušeniu plánovaných výkonov pre poistencov Dôvery

 Streda 4. 12. 2019


Legislatívne zmeny v zdravotníctve v roku 2019 podstatne zvýšili mzdové náklady všetkých nemocníc. Nemocnica Malacky preto nie je schopná z finančných zdrojov poskytnutých zdravotnými poisťovňami pokryť tieto zvýšené náklady.

Na uvedený problém poukazujú od mája tohto roku všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na základe toho sa štát rozhodol dofinancovať tieto náklady sumou vo výške 65 mil. €.

Napriek tomu, že zdravotné poisťovne peniaze dostali, Nemocnica Malacky obdržala len čiastku, ktorá nepokrýva nárast mzdových nákladov.

Vzhľadom na to, že sa Nemocnica Malacky nedohodla so zdravotnou poisťovňou Dôvera na dofinancovaní zdravotnej starostlivosti na rok 2019, sme nútení zrušiť plánované termíny vyšetrení. Museli sme pristúpiť k tomuto kroku, pretože našou povinnosťou je poskytovať zdravotnú starostlivosť efektívne, účelne a hospodárne.