Poďakovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Veľké ďakujem vyjadrujem chirurgickému oddeleniu za poskytnutú profesionálnu zdravotnú starostlivosť v dňoch od 14.7 do 22. 7. 2019. Moje poďakovanie patrí celému personálu oddelenia, lekárom, sestričkám, sanitárkam, upratovačke…

Toto chirurgické oddelenie patrí k tým najlepším na Slovensku v súčasnom, celkovo nie dobrom, stave slovenského zdravotníctva. A to je predovšetkým zásluha personálu oddelenia. V pozadí je jasne viditeľná trpezlivá práca manažmentu nemocnice. Veľký dojem na mňa urobil MUDr. Jozef Lang za vysoko odborný, komunikatívny a ľudský prístup. Rád spomeniem MUDr. Milana Hrica za ochotný prístup pri vysvetľovaní nálezu z CT snímkov.

Ďakujem sestričkám oddelenia za ich odborný, komunikatívny a ľudský prístup. Ďakujem všetkým, za ich každodennú  "mravenčiu" prácu pre nás pacientov. Ich práca je tá najdôležitejšia zo všetkých prác, zachraňuje totiž ľudské životy. Je veľmi náročná, zaslúži si úctu a pokoru nás všetkých a odpovedajúce ohodnotenie. To ako občan tejto krajiny podporujem a vždy podporovať budem.

Miroslav E.