Neprítomní lekári

MUDr. Mosallam Basel
od 02.12.2019 do 05.12.2019 (vrátane)