Vďaka za darovanie zdravotníckych pomôcok

Veľká vďaka patrí firme ZTE CZECH, s. r. o., ktorá darovala nemocnici 200 ks respirátorov FFP2 a 1000 ks chirurgických rúšok. Pre rastúci počet COVID-19 prípadov je to veľká pomoc pre našu nemocnicu.