Návštevy na lôžkových oddeleniach opäť povolené

S účinnosťou od 3. 6. 2020 Úrad verejného zdravotníctva POVOLIL návštevy na lôžkových oddeleniach.
Prosíme návštevníkov o dodržiavanie prijatých opatrení.

  1. V rovnakom čase je možné povoliť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta.
  2. V prípade akútneho respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) nevstupujte do zdrav. zariadenia.
  3. Do priestorov nemocnice vstupujte len s rúškom.
  4. Pri vstupe na oddelenie si dezinfikujte ruky.
  5. Nahláste sa službukonajúcemu personálu.
  6. Ak zdravotný stav pacienta dovolí, realizujte návštevu vo vonkajších priestoroch.

Dodržiavanie uvedených opatrení je v záujme ochrany zdravia vašich príbuzných, ošetrujúceho personálu i vášho zdravia.

ĎAKUJEME

Galéria

Zoznam opatrení k povoleniu návštev