Prosíme návštevníkov nemocnice o dodržiavanie všetkých opatrení

  • Do priestorov nemocnice vstupujte len s rúškom.

  • Pri registrácií na klientských centrách dodržujte odstup 2 metre.

  • Dodržujte čas objednania na vyšetrenie. ak prídete skôr, prosím, čakajte pred nemocnicou (na čerstvom vzduchu). až v čase vášho vyšetrenia príďte do čakárne pred

  • V čakárni pri ambulanciách dodržujte odstup 2 metre.