Do priestorov nemocnice vstupujte len s rúškom

Prosíme všetkých návštevníkov nemocnice, aby rešpektovali všetky nariadenia vlády a do priestorov nemocnice vstupovali len s rúškom alebo inou ochranou tváre.

Je to v záujme ochrany vášho zdravia, ale aj zdravia nás všetkých.

ĎAKUJEME