NARIADENIE NEMOCNICE MALACKY

Ak máte príznaky ochorenia dýchacích ciest ako sú kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť či horúčka, žiadame Vás, aby ste neprichádzali na vyšetrenie do nemocnice!
Nevstupujte do nemocnice ani v prípade, že ste v domácej karanténe a nevykazujete známky ochorenia. Takisto Vás prosíme, aby ste nezatajovali informácie o pobyte v rizikových krajinách s rozšírením koronavírusu (Čínska ľudová republika, Kórejská republika, Iránska islamská republika a Talianska republika).

V prípade nerešpektovania tohto nariadenia hrozí v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 56 ods.1 c) pokuta až 1 659 €. Občan sa v takomto prípade dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva.

 

Apelujeme aj touto cestou na verejnosť, aby dodržala uvedené nariadenie
s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Nemocnica Malacky realizuje preventívne opatrenia – a toto je jedným z nich, aby jej priestory ostali bezpečné pre všetkých pacientov aj personál.

 

Ďakujeme