Lekársky seminár

Nemocnica Malacky zorganizovala v poradí už 7. ročník odborného lekárskeho seminára. Konal sa 3. októbra a zišlo sa na ňom  viac ako 90 lekárov z nemocnice a neštátnych ambulancií z regiónu. Leitmotívom stretnutia bola téma prevencie ochorení, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí, a zlepšenie spolupráce Nemocničnej a.s. s lekármi.

Podujatie, dobre známe aj pod názvom „Oktoberfest“,  sa konalo v priestoroch Motela M v blízkosti Malaciek. Stretnutie otvorili riaditeľ Nemocnice Malacky, Ing. Peter Kalenčík, MSc., a manažér pre zdravotnú činnosť  MUDr. Robert Vetrák, MPH. Sériu prezentácií začala MUDr. Želmíra Daňová s témou liečby arteriálnej hypertenzie. MUDr. Andrea Šalátková upriamila pozornosť hostí na skríning rakoviny prsníka. Rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení v ženskej populácii. Ak sa však odhalí včas, šanca na úplné vyliečenie je veľmi vysoká. „Mamografické pracovisko rádiologického oddelenia Nemocnice Malacky je od marca 2019 zaradené do zoznamu odporúčaných skríningových pracovísk. Z približne tridsiatich preverovaných patrí medzi prvých desať odporúčaných a schválených Ministerstvom zdravotníctva SR,“ uviedla odborníčka. Ženy tak majú možnosť podstúpiť toto vyšetrenie v profesionálnom prostredí. Dodala tiež, že  jednou zo základných  podmienok na zaradenie pracoviska do skríningu rakoviny prsníka je minimálne 3 000 mamografických vyšetrení ročne vykonávaných kvalifikovaným personálom a kvalitné prístrojové vybavenie. Tieto podmienky nemocnica dlhodobo spĺňa.

V prezentáciách pokračoval MUDr. Daniel Malík, PhD., ktorý sa vo svojom príspevku zameral na prevenciu a včasnú diagnostiku kolorektálneho karcinómu. Za rečníckym pultom ho vystriedala MUDr. Martina Výrosteková a informovala o príprave pacienta pred operáciou. Vyzdvihla ciele anestéziologického vyšetrenia a podelila sa aj o skúsenosti z dennej praxe v ambulancii. Záujem lekárov vzbudilo tiež  ohliadnutie sa za MS v hokeji v Radentheine, o ktorých pútavo porozprával MUDr. Andrej Papp. Krvácanie z GIT-u, ako stále aktuálnu tému,  rozobral MUDr. Korneli Chekan.  O tipy a triky z urológie pre praktických lekárov sa s poslucháčmi podelil MUDr. Peter Lengyel. Samoplatcovský program v laboratóriách MEDIREX GROUP predstavili Ing. Jozef Gavlas, MSc., a  Ing. Daniel Rušín.

Odbornú časť s príspevkom o sústavnom vzdelávaní, legislatívnych zmenách a spolupráci neštátnych ambulantných lekárov s Nemocničnou a.s. uzavreli MUDr. Robert Vetrák, MPH  a MUDr. Jana Vráblicová.  „Som rád, že sa tu stretávame už  siedmykrát a zo stretnutia sa stala pekná tradícia. Máme príležitosť na zlepšenie spolupráce, ako aj na prekonzultovanie nevšedných prípadov z praxe. Je to tiež spôsob, ako rozvíjať diskusiu v otázke manažmentu prevencie a zefektívnenia starostlivosti o pacienta,“ vyjadril sa MUDr. Robert Vetrák, MPH, odborný garant podujatia.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho vzdelávania lekárov. Organizuje ho Nemocničná a.s.,  člen skupiny MEDIREX GROUP.

Zaujalo nás:

  • - Na Slovensku sa zaviedol aktívny mamografický skríning, reálne funguje od septembra 2019.
  • - Ide o dohodu medzi poisťovňami, MZSR a rádiologickou spoločnosťou.
  • - Skríning rakoviny prsníka je preventívne opatrenie orientované na včasné zachytenie karcinómu prsníka.
  • - Zacielené je na ženy vo veku 50 – 69 rokov.
  • - Realizuje sa na 12 pracoviskách na Slovensku, jedným z nich je Nemocnica Malacky.