Poďakovanie

O malackej nemocnici sa veľa hovorí. Je to naša záchrana a pomoc v ťažkých chvíľach. Záchrana toho najcennejšieho čo máme - zdravia. Počula som veľa kladných i záporných hodnotení nemocnice zo skú­seností nás pacientov i rodinných príslušníkov.
Patrím do skupiny starších seniorov a skúseností z malackej nemocnice mám veľa. Nedá mi, aby som nevyjadrila svoje pocity z po­sledného obdobia, teda od januára 2019. Priznávam. Bola som milo prekvapená. Milým, profesionálnym a ľudským prístupom lekárov i zdravotných sestier k pacientom. Keď som na gynekologickom odde­lení pochválila sestričky, ich odpoveď bola zaujímavá: ,,To je zásluha nielen naša, ale nášho pána primára MUDr. Róberta Čerňáka. Dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorú ľahko prenášame na pacientov." Sama som skúsila jeho prístup v or­dinácii i s jeho sestričkou a následne na oddelení. Prejavil záujem o pacientov niekoľkokrát denne. Celé prostredie oddelenia pôsobí čistotou, úprimnosťou, ochotou. Teda lieči. Niečo podobné som skúsila i na chirurgickom oddelení, kde sa liečil môj manžel. Vynikajúci, pozorný, ochotný primár MUDr. An­drej Papp. Jeho ľudský prístup sa automaticky prenáša na celé jeho oddelenie i na pacientov. Zaujíma­vé je i to, že i mladí lekári prijali jeho spôsoby. Cítiť ich zodpovednosť, úctu k starším ľuďom, proste ku všetkým pacientom.

Z viacerých mladých spomeniem MUDr. Slabeja. Určíte sú viacerí, ktorí si takto vážia pacienta a vôbec život. I v ordináciách sú lekári, ktorí majú úctu: MUDr. Zvolenská so svojou sestričkou, MUDr. Štepánková, ktorá za svojej dlhoročnej praxe nie je znechutená z nálad pacientov, jej milá sestrička. Človek sa pri nich cíti človekom.
Moje heslo: Lekár lieči nielen liekmi, ale aj prístupom k pacien­tovi.
Chcem vyjadriť úctu všetkým le­károm, zdravotným sestrám a celému personálu.

Srdečne ďakujem 

E. Hoďovská

Galéria

Malacko 19-34