Poďakovanie za starostlivosť

Ďakujem za starostlivosť celému kolektívu lekárov, sestier a ošetrovateľov, ktorú poskytli môjmu manželovi Miroslavovi.
Osobitne chcem poďakovať všetkým lekárom a sestrám oddelenia chirurgie pod vedením primára MUDr. Andreja Pappa, primárke oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Alene Volnárovej a celému jej kolektívu, ako aj primárke dialyzačného stacionára s nefrologickou ambulanciou, MUDr. Zuzane Hollej, MPH a kolektívu sestier.
Chcem vyzdvihnúť vysoko profesionálny, obetavý a súčasne tiež vysoko ľudský prístup všetkých lekárov a sestier, ktorí poskytovali starostlivosť môjmu manželovi na oddelení chirurgie a JIS.
V mene svojom i svojich detí a vnúčat Vám vyslovujem hlboké a úprimné poďakovanie.

Ing. Suchá s rodinou