Poďakovanie LSPP a JIS

Dňa 10. 04. 2018 ma v ranných hodinách doviezla RZP do vašej nemocnice do ambulancie LSPP interné a následne som bola hospitalizovaná na JIS interné do 11. 04. 2018.

Chcem touto cestou vyjadriť vďaku každému jednému zamestnancovi bez výnimky od príjmu na LSPP ambulancii až po skvelý tím JIS interné pod vedením pána Prim. MUDr. Prokopa, ktorí boli veľmi príjemní, ústretoví a kompetentní po všetkých stránkach. Ďakujem za to, že som sa počas celého krátkeho pobytu cítila ako človek a nie číslo. Z celého srdca ďakujem, že vaša pomoc sa neodohráva len na tej veľmi profesionálnej úrovni, ale tiež v kategóriách ako ľudskosť, spolupatričnosť a pochopenie. Práve týmto sa vaša nemocnica odlišuje od ostatných a budem ju naďalej len odporúčať.

Veľmi pekne Vás prosím, aby ste v mojom mene tlmočili poďakovanie a spokojnosť, pretože sú to ľudia na správnom mieste!!!

Ing.Ľudmila Petrášová

Ďakujem