KONTAKT

Rádiologické oddelenie

034/28 29 800

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie

  • Primárka rádiologického oddelenia - MUDr. Andrea Šalátková, 034 / 28 29 260
  • Vedúci rádiologický asistent - Mgr. Peter Gyurkovics, 034 / 28 29 801

 

  • 034 / 28 29 800

 

 

ČO PONÚKAME

Naše rádiologické oddelenie vykonáva široké spektrum diagnostických výkonov za pomoci moderného a kvalitného technického vybavenia. Na oddelení máme 2 digitálne RTG prístroje, 2 sonografické prístroje, digitálny mamograf, 128 radový CT prístroj Siemens a 1,5 T magnetickú rezonanciu.

Vykonávame aj terapeutické výkony najmä za pomoci CT prístroja a to periradikulárne obstreky a drenáže.

Robíme komplexnú mamodiagnostiku, po mamografii v prípade potreby hneď dopĺňame sonografické vyšetrenie prsníkov, všetky pacientky sú po vyšetrení ústne lekárom poučené a informované o výsledku vyšetrenia, aby sa predišlo nežiadanému stresu. V prípade potreby po dohovore dopĺňame punkciu.

Na oddelení pracujú lekári so špecializáciou v odbore rádiológia, rádiologickí asistenti, zdravotná sestra a dokumentárne pracovníčky.

Nachádza sa na prízemí hlavnej budovy a má vlastnú RTG evidenciu pacientov.

 

POSTUP NA VYŠETRENIE

Na vyšetrenie musíte mať žiadanku od vášho lekára. Na vyšetrenia: sonografia, mamografia, CT, a magnetická rezonancia sa objednáva buď osobne v RTG evidencii alebo telefonicky na čísle 034 / 28 29 800. Na klasickú röntgenovú snímku sa neobjednáva!

Po príchode do nemocnice sa zaregistrujete v RTG evidencii, v prípade magnetickej rezonancie je evidencia priamo na MR pracovisku.

 

Centrum rádiodiagnostiky

MR – Magnetická
rezonancia
CT – Počítačová
tomografia

Mamograf
USG –
Ultrazvuk
RTG –
Digitálny röntgen