CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Ambulancia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

ČO PONÚKAME

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov všetkých vekových kategórií. Sústreďujeme sa predovšetkým na ochorenia pohybového aparátu, nervového a cievneho systému, poúrazové a pooperačné stavy. Oddelenie je kompletne vybavené zodpovedajúcim prístrojovým vybavením a personálne tak, aby sme čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie zabezpečili zlepšenie zdravotného stavu pacienta. V prípade individuálneho záujmu môžu službu rehabilitačnej starostlivosti využiť aj samoplatcovia.


Ambulancia zabezpečuje

  • lekárske vyšetrenie pacienta,
  • funkčné vyhodnotenie,
  • ošetrenie - mobilizácia, manipulácia, obstrek,
  • stanovenie ďalšej rehabilitačnej liečby, ktorá je realizovaná na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení fyzioterapeutmi a masérom,
  • predpis zdravotníckych pomôcok.