CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Odborné podujatia

NEMOCNICA V MALACKÁCH VÁS POZÝVA NA SEMINÁR


 

Praktické riešenia v liečbe hypertenzie

Praktické riešenia
v liečbe hypertenziePraktické riešeniav liečbe hypertenzie

 


 

ODBORNÝ PROGRAM

1. Perindopril v kardiovaskulárnych indikáciách, patomechanizmy v pozadí

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava


2. Cirkadiánne rytmy - vieme ich ovplyvniť liečbou?

MUDr. Anna Vachúlová, PhD., NÚSCH Bratislava


3. Špecifiká liečby hypertenzie u seniorov

MUDr. Dávid Prokop, Nemocničná a. s.


Odborný garant

MUDr. Robert Vetrák, MPH.


Termín a miesto konania

21. 6. 2018, zasadačka pri MR, Nemocničná a.s., Malacky

13.00 – 13.30 hod. – registrácia

13.30 hod. – začiatok odborného programu


Seminár je hodnotený 3 kreditmi a dostupný AD test na mieste hodnotený 2 kreditmi.

 

Účasť prosíme potvrdiť vopred na katarina.vrlakova@nemocnicna.sk alebo na telefónnom čísle: +421 917 944 512.

Priložené súbory