CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Ako objednať pacienta na hospitalizáciu

Hospitalizácie pacientov na lôžkových oddeleniach

Hospitalizácia pacientov sa plánuje po dohovore s primármi jednotlivých oddelení. To znamená, že pokiaľ máte pacienta, u ktorého indikujete hospitalizáciu, prosíme vás, kontaktujte nás na nasledujúcich číslach:

geriatrické oddelenie+421 34 28 29 700MUDr. Terézia Michalíková, primárka
interné oddelenie+421 34 28 29 700MUDr. Dávid Prokop, primár
chirurgické oddelenie+421 34 28 29 700MUDr. Vladimír Davinič, primár
gynekologické oddelenie+421 34 28 29 700MUDr. Peter Blaško, primár

Pacienti, ktorí sú dispenzarizovaní u špecialistu a ich zdravotný stav sa zhorší

V tomto prípade je nutné pacienta odoslať na kontrolu do príslušnej ambulancie a lekár špecialista zabezpečí hospitalizáciu na našom oddelení.

Akútny pacient

Je potrebné okamžite informovať oddelenie. Ak pacienta privezie vozidlo ZZS, bude mu poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť v ambulancii Centrálneho príjmu, hospitalizáciu zabezpečí príslušná ambulancia Centrálneho príjmu (interná alebo chirurgická).