CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Pre lekárov

Objednanie pacienta na vyšetr. v odb. amb. Objednanie pacienta na rádiodiagnostiku Objednanie pacienta na jednodň. zákrok Objednanie pacienta na hospitalizáciu
Odborné podujatia

Žiadanky a súhlasy
Indikačné obmedzenia
zdrav. poisťovní

Kontakt
Laboratórna
diagnostika