CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Prečo je ohrozená pohotovosť?

Nemocnica Malacky sa usiluje o zachovanie ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) na Záhorí od roku 2012. K téme sa vyjadrovali odborníci, laici, politici, populisti i médiá. Niektorí hľadali riešenia, iní stavali prekážky, ďalší tému zjednodušovali, manipulovali s ňou, skresľovali skutočnosť a tým verejnosť zavádzali. Na tejto stránke sú zhromaždené informácie týkajúce sa existenčne ohrozenej ústavnej pohotovostnej služby v Malackách – rozdiely medzi pohotovosťami, legislatívne obmedzenia, mýty, nepravdy a polopravdy o pohotovosti v Malackách, chronologický vývoj pokusu o záchranu ÚPS Nemocničnou a.s. a najčastejšie kladené otázky verejnosti týkajúce sa tejto témy. Všetky informácie sú zasadené do kontextu tak, ako sa skutočne odohrávali, aby si mohli na tému urobiť vlastný názor všetci tí, ktorých minulosť, prítomnosť aj budúcnosť ÚPS v Malackách zaujíma.

 


Rozdiely medzi pohotovosťami

Fakty, mýty, problémy

Úsilie o záchranu ÚPS v Malackách

Najčastejšie otázky