CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Nadštandardná ponuka

Nadštandardné
programy
Nadštandarné
ubytovanie a služby
Nadštandardné služby
na rehablitácii
4D ultrazvuk –
zážitkové vyšetrenie