CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Manažment nemocnice a štatutárne orgány

Manažment

Primári

Štatutárne orgány

 

Predstavenstvo

  • Ing. Peter Kalenčík, MSc. – predseda predstavenstva

Dozorná rada

  • Ing. Eva Nagyová, MPH – člen dozornej rady
  • Mgr. Jaroslava Hudečková – člen dozornej rady
  • MUDr. Robert Vetrak, MPH – člen dozornej rady