CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Kariéra

Aktuálne
voľné pozície

Pridaná hodnota

Benefity

Výberový proces


Výberový proces v MEDIREX GROUP má niekoľko krokov. Začína tým, že prejavíte záujem o prácu v našej spoločnosti a to reakciou na konkrétnu pracovnú pozíciu v sekcii Aktuálna ponuka.

Výberový proces pokračuje spracovaním vašich materiálov. Z kapacitných dôvodov ďalej komunikujeme iba s vybranými uchádzačmi, formou pozvania na osobný pohovor, o výsledku ktorého budú informovaní telefonicky alebo písomne.

Proces výberu vhodného kandidáta končí dohodou o pracovných podmienkach a potvrdení nástupu.